A jelen összehasonlításban megjelenített információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A rendelkezésre bocsátott információk pontosságáért, hiánytalanságáért vagy érvényességéért felelősséget nem vállalunk. A tartalmak és információk rendelkezésre bocsátásából nem következik a tájékoztatásra, ajánlásra vagy tanácsadásra való igény. A károkért való felelősség alapszabály szerint kizárt, kivéve, ha a kárt társaságunk szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta, vagy ha egyéb kötelező jellegű rendelkezés ezt előírja.

A weboldalon található tartalmak pontosságáért és hiánytalanságáért nem vállalunk garanciát. Harmadik fél weboldalára mutató hivatkozások és linkek nem jelentik azt, hogy azonosulunk az azok alatt található tartalmakkal. A tartalmak alapján nem vállalunk felelősséget az ott található adatokért és információkért. A hivatkozás alatt található tartalmakra nincs befolyásunk. A jogellenes, hibás vagy hiányos tartalmakért és valamely hivatkozás alatt található tartalom használatából eredő károkért ennek megfelelően nem vállalunk felelősséget.

Az eszközök részletes információi a forgalamazók által nyilvánosan közzétett weboldalukról kerültek átvételre. Ezek tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
Források:
www.micra.hu, www.apenztargep.hu, www.montel.hu, www.tremol.hu, www.atcpenztargep.hu, www.ecr-penztargep.hu, www.novatek.hu, www.priorcash.hu, www.fiscatpenztargep.hu, www.datecs.hu, www.3comnetregister.hu, www.penztargepcentrum.hu, www.penztargepuzlet.hu

Fenntartjuk a jogot a weboldal bármely időben történő módosítására, kiegészítésére vagy törlésére. Fenntartjuk továbbá a jogot a jelen jogi tájékoztatás időről-időre történő módosítására és a technikai vagy jogi változások szerinti kiigazítására.